divendres, 27 de maig del 2016

Reportatge Dansa Nostra

Podeu veure el reportatge "Descobrint la sardana més enllà dels tòpics". El vídeo vol donar resposta a les preguntes “Què coneix la gent de la sardana? Si portéssim a algú sense idees preconcebudes a actes sardanistes, com creus que reaccionaria?”. Amb aquesta premissa es va preguntar a diverses persones i després se’n va seleccionar una per portar-la a diversos actes sardanistes.